بریج دندان

بریج دندان

بریج دندان چیست؟

بریج در حقیقت یک دندان مصنوعی ثابت است. وقتی یک دندان کشیده می شود احتمالا یک فضای خالی بین دو دندان ایجاد می شود. دندانپزشک دو دندان کناری ناحیه ی بی دندانی را تراش می دهد و یک پروتز (دندان مصنوعی) که متشکل از سه دندان مصنوعی است روی این دو دندان و ناحیه بی دندانی ما بین می گذارد . به این صورت چیزی شبیه یک پل بین دو دندان ایجاد می شودکه ترجمه ی انگلیسی آن بریج است.این دندان مصنوعی ثابت می باشد و بوسیله ی موادی خاص به دندانها می چسبد.نکته ی مهم درباره ی بریج این است که بدانیم دائمی نیست و بعد از چند سال ماده ی چسبنده ای که آنرا به دندان متصل کرده است. شسته شده و از بین می رود و پوسیدگی در ‌‌زیر آن ایجاد می شودبرخی مواقع دندان آنقدر تخریب شده که نمی توان با ترمیم کردن آنرا به فرم اولیه و قابل استفاده برگرداند و مجبور به استفاده از روکش هستیم . موارد دیگری نیز وجود دارد که روکش تجویز می شود:

  • مواردی که دندان بسیار ضعیف شده و احتمال شکست آن وجود ‌ دارد.
  • بد رنگی های خاص
  • زمانی که ایمپلنت جایگزین دندان ها می شود
  • برای زیبایی در موارد بسیار ، بسیار خاص

آیا روکش خوب است؟

دندان ها را نباید روکش کرد تا زمانی که دندانپزشک تشخیص  دهد،
روکش ها از نظر جنس انواع مختلفی دارند که استفاده از هر یک از آنها بوسیله دندانپزشک پیشنهاد می گردد.

2020-01-08T15:21:40-01:00