پرکردن یا فیلینگ دندان

ترمیم دندان

برای پر کردن دندان یا ترمیم دندان پوسیده، دندان پزشک قسمت پوسیده ی دندان را برداشته و سپس ناحیه ی خالی شده دندان را با ماده خاصی پر می کند.ابتدا دندان پزشک نواحی اطراف دندان پوسیده را بی حس می کند. سپس از یک وسیله برشی به نام فرز برای برداشتن قسمت پوسیده شده ی [...]

By |1400-8-18 16:06:40 +00:0026ام بهمن, 1398|پر کردن دندان|0 Comments
Go to Top